Velbit V60 S35

- 34%
V60 S35 (1)

Asfaltová lepenka s posypem, oxidovaný pás role 1x10 m / 10m2 tloušťka pásu 3,5 mm 1. NÁZEV VÝROBKU VELBIT V 60 S 35 2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. 1. ČSN EN 13707 + A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové… Více informací

 Skladem 
Cena za kus:
590,99
488,42 bez DPH
Cena za m2:
59,10
Před slevou:
901,45
DPH:
21 %
ks
Výrobce:
Velbit
Katalogové číslo:
A01-290
Záruka:
2 roky

Asfaltová lepenka s posypem, oxidovaný pás

role 1x10 m / 10m2

tloušťka pásu 3,5 mm

1. NÁZEV VÝROBKU VELBIT V 60 S 35

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2. 1. ČSN EN 13707 + A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.

2. 2. ČSN EN 13969 + A1:2006 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.

3. ÚČEL POUŽITÍ Pás s nízkými parametry mechanické odolnosti (tahová síla, hřebíková, smyková, dynamická a statická odolnost), je určen pro splnění požadavku cenové dostupnosti.

3. 1. Hydroizolace střech. Ve skladbě střešního pláště se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.

3. 2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vodě, typ A.

4. ZPŮSOB POUŽITÍ Pásy se především zpracovávají natavováním celoplošně nebo bodově na pevný podklad (označení pásu - typ S svařitelný) nebo se lepí. V případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C. Velikost příčných a podélných přesahů je min. 80 mm.

5. SLOŽENÍ PÁSU

5. 1. Úprava horního povrchu pásu. Jemnozrnný minerální posyp.

5. 2. Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou. Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy. Technický list Strana 2 z 3

5. 3. Nosná vložka. Nosná vložka ze skelné rohože.

5. 4. Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou. Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm, u typu GV 30, GV 35 a V 60 S 30 do 1 mm.

5. 5. Úprava dolního povrchu pásu. Lehce tavitelná polymerní folie.

6. BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

6. 1. Balení. Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1 m x 10 m nebo 7,5 m. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení vhodným způsobem pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.

6. 2. Značení. Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu (balicím pásku) nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.

6. 3. Doprava. Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.

6. 4. Skladování. Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. Stohování palet není povoleno. Výrobce doporučuje zpracovat materiál do 6 měsíců od expedice zboží.

6. 5. Záruka. Záruka na funkčnost 5 let.