Velbit V13

- 41%
A330 (1)

Asfaltová lepenka pod šindele s posypem, oxidovaný pás tloušťka pásu 1,7 mm (+-0,2) BALENÍ Role 1 x 15 m ( 15m2) 1. NÁZEV VÝROBKU V 13 2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. 1. ČSN EN 13 707+ A2: 2009 Hydroizolační pásy a fólie -… Více informací

 Skladem 
Cena za kus:
486,00
401,65 bez DPH
Cena za m2:
32,40
Před slevou:
825,83
DPH:
21 %
ks
Výrobce:
Velbit
Katalogové číslo:
si01-083
Záruka:
2 roky

Asfaltová lepenka pod šindele s posypem, oxidovaný pás

tloušťka pásu 1,7 mm (+-0,2)

BALENÍ

Role 1 x 15 m ( 15m2)

1. NÁZEV VÝROBKU V 13

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. 1. ČSN EN 13 707+ A2: 2009 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 2. 2. ČSN EN 13 969:2005 + A1:2007 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

3. ÚČEL POUŽITÍ Pás je vhodný jako podkladní a pojistná izolace pro stěny a pod skládané krytiny, separační nebo ochranná vrstva ve stavebnictví pro provádění izolací proti zemní vlhkosti jako dočasné izolační opatření. Nedoporučuje se použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách.

4. ZPŮSOB POUŽITÍ Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje je možné řešit natavením, případně přeložením v případě samolepící vrstvy. Velikost příčných a podélných přesahů je min. 100 mm nebo volným přeložením přesahů 200 mm. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10°C.

5. SLOŽENÍ PÁSU

5. 1. Úprava horního povrchu pásu. Minerální posyp

5. 2. Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou. Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

5. 3. Nosná vložka. Nosná vložka ze skelné rohože.

5. 4. Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou. Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

5. 5. Úprava dolního povrchu pásu. Minerální posyp a samolepící vrstva ve spoji. Technický list Strana 2 z 3

6. BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

6. 1. Balení. Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1 m x 15 m. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení vhodným způsobem pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.

6. 2. Značení. Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu (balicím pásku) nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.

6. 3. Doprava. Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.

6. 4. Skladování. Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. Stohování není povoleno. Výrobce doporučuje zpracovat materiál do 6 měsíců od expedice zboží.

6. 5. Záruka. Záruka na funkčnost 3 roky. 0°C