Pěnový polystyren

Nejprodávanější v kategorii Pěnový polystyren

KVK Parabit EPS 70F polystyren Více informací KVK Parabit EPS 70F polystyren Rozměr: 1 000 x 500 mm Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády Doprava: Doprava zboží v množství do 10 m3 včetně po celém území ČR s příplatkem 1 500 Kč/místo vykládky. Doprava zboží v množství nad… 23,59 od 21,86 -7%
KVK Parabit EPS 100 polystyren Více informací KVK Parabit EPS 100 polystyren Rozměr: 1 000 x 500 mm Doporučené použití: Podlahy a střechy ploché s běžným zatížením Informace k zateplení izolací podlahy a stropu:  Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich… 30,18 od 26,58 -12%
KVK Parabit EPS G 70 polystyren Více informací KVK Parabit EPS G 70 polystyren Rozměr: 1 000 x 500 mm Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády Informace k zateplení izolací podlahy a stropu:  Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich… 36,30 od 31,13 -14%
KVK Parabit EPS 150 soklová deska perimetr Více informací KVK Parabit EPS 150 soklová deska perimetr Rozměr desek: 1 250 x 600 mm = 0,75m2 Tloušťka: 20 - 200 mm Pevnost v tlaku při 10 % stlačení ≥ 150 kPa Pevnost v ohybu ≥ 200 kPa Pevnost v tahu kolmo k rovině ≥ 150 kPa Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1 … 65,33 od 48,13 -26%