Penetrace a pojiva

0
2400
BÁČA gelový polyuretan 3 kg Více informací  U dodavatele BÁČA gelový polyuretan 3 kg plnič pórů – určený pro finální podobu zalitého nepropustného povrchu pro interiery . Spotřeba uvedena v ceníku kamenných koberců dle jednotlivých frakcí. 100% UV stabilní, nežloutne, je protiskluzový, určený pouze pro… 2 395,80
BÁČA jednosložkový UV stabilní polyuretanový lak 1,25 kg Více informací  U dodavatele BÁČA jednosložkový UV stabilní polyuretanový lak 1,25 kg pojivo nebo lak pro kamenný koberec , životnost  několikrát delší než u epoxidové pryskyřice bez nutnosti renovace povrchu. Skladovatelnost materiálu 12 měsíců. Vydatnost při renovaci 1kg na 2,5 m2 1 089,00
BÁČA dvousložkový UV stabilní polyuretanový lak 1 kg Více informací  U dodavatele BÁČA dvousložkový UV stabilní polyuretanový lak 1 kg pro renovaci povrchu stávajícího kamenného koberce. Životnost několikrát delší než u epoxidové pryskyřice, skladovatelnost materiálu pouze 12 měsíců. Vydatnost 1kg na 2,5 m2. 709,06
BÁČA gelová epoxidová pryskyřice – plnič pórů Více informací  U dodavatele BÁČA gelová epoxidová pryskyřice – plnič pórů určená pro finální podobu zalitého nepropustného povrchu pro interiery. Spotřeba uvedena v ceníku kamenných koberců dle jednotlivých frakcí. Nejtvrdší plnič pórů, určený pouze pro zatažení pórů v tenké vrstvě (průhledný). V… 503,84
BÁČA epoxidová pryskyřice Dupox 2012 UV stabilní Více informací  U dodavatele BÁČA epoxidová pryskyřice Dupox 2012 UV stabilní dvousložková epoxidová pryskyřice pro určená pouze pro SUŠENÉ kamenivo!, nebo pro renovaci stávajících kamenných koberců. Složka A+B spotřeba cca 0,4 kg/m2 464,64
BÁČA epoxidová pryskyřice Dupox 2010 Více informací  U dodavatele BÁČA epoxidová pryskyřice Dupox 2010 dvousložková epoxidová pryskyřice určená i pro vlhké kamenivo (pouze na říční oblázky). 464,64
BÁČA hydroizolace Water izol Více informací  U dodavatele BÁČA hydroizolace Water izol dvousložková polyuretanová hydroizolace Profi, určená přímo pod kamenný koberec. Pod hydroizolaci i na hydroizolaci je vždy zapotřebí penetrovat penetrací Dupox 2010. Vydatnost hydroizolace: 1kg na 1 m2 434,15
BÁČA epoxidová penetrace Dupox 2010 1,05 kg Více informací  U dodavatele BÁČA epoxidová penetrace Dupox 2010 1,05 kg dvousložková epoxidová penetrace pro kamenný koberec. použití pro savé podklady spotřeba cca 0,33kg/m2 386,23
BÁČA protiskluz pro kamenný koberec 0,5 kg Více informací  U dodavatele BÁČA protiskluz pro kamenný koberec 0,5 kg pro kamenný koberec (protiskluzový posyp na kamenný koberec- aplikuje se posypem přímo n čerstvě položený koberec) Spotřeba: protiskluzu: 30-50g/1m2 362,00
BÁČA akrylátový plnič pórů extra hard Více informací  U dodavatele BÁČA akrylátový plnič pórů extra hard určený pro finální podobu zalitého nepropustného povrchu pro interiery. Spotřeba uvedena v ceníku kamenných koberců dle jednotlivých frakcí. Kvalitní velmi tvrdý akrylát určený pro zatažení pórů i pro vyšší vrstvu (hladký… 333,96
BÁČA adhezní můstek Více informací BÁČA adhezní můstek Penetrační nátěr tvořící spojovací vrstvu mezi hladkým povrchem a omítkou Reaktivní penetrační nátěr určený pro tvorbu adhezních můstků pro venkovní i vnitřní použití. Díky obsahu křemičitých plniv zdrsňuje podkladní plochy… od 143,75