Weber pas marmolit střednězrnný 20 kg

- 27%
Weber pas marmolit střednězrnný 20 kg

weber.pas marmolit střednězrnný spotřeba: vzor 0049,0037,0038,0076,M091,M092 - 4,5kg/m2, ostatní vzory 6kg/m2 vysoce mechanicky odolná vodoopdpudivá snadno udržovatelná omyvatelná odolná povětrnostním vlivům odolná… Více informací

 U dodavatele 
1 418,22
1 172,08 bez DPH
Před slevou:
1 948,10
DPH:
21 %
ks
Výrobce:
Weber
Katalogové číslo:
A01-102
Záruka:
2 roky

weber.pas marmolit střednězrnný

spotřeba: vzor 0049,0037,0038,0076,M091,M092 - 4,5kg/m2, ostatní vzory 6kg/m2

  • vysoce mechanicky odolná
  • vodoopdpudivá
  • snadno udržovatelná
  • omyvatelná
  • odolná povětrnostním vlivům
  • odolná průmyslovým splodinám
  • široký výběr vzorů

Většina těchto barevných odstínů je vyráběna z drceného přírodního mramoru. Proto působí dojmem kamene. Při použití weber.pas marmolit na zateplovací systém doporučujeme na osluněné plochy používat odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně 25.

- Podklady pod dekorativní omítku weber.pas marmolit musí být dostatečně pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlin a volně oddělitelných částí. Provádění weber.pas marmolitu se nedoporučuje na plochy, které nejsou izolovány proti zemní vlhkosti (např. podezdívky plotů, opěrné zdi, venkovní schodiště apod.)

Použití mozaikové omítky weber.pas marmolit
Dekorativní omítka na venkovní i vnitřní plochy, zvláště vhodná na sokly, portály, pilíře, sloupy i na zateplovací systémy.

Barevné odstíny weber.pas marmolit
Spektrum barev podle vzorkovnice weber.pas marmolit

Zrnitost weber.pas marmolitu
Weber. pas marmolit se dělí podle hrubosti zrna na: jemnozrnný MAR1 do 1,0 mm, střednězrnný MAR2 do 2,0 mm, hrubozrnný MAR3 2,0-4,0 mm

Definice výrobku marmolit
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obshující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI.

Složení/Technická data
Důležitými složkami výrobku jsou speciálně tříděná mramorová zrna, organické pojivo.

Všeobecné požadavky pro podklad
Vápenocementové a cementové omítky, beton, přírodní a umělý kámen, azbestocement atd. Nově vytvořené omítky musí být dostatečně nosné (podle platných norem) a povrch omítek musí být hladce upravený. Všechny podklady musí být rovné, pevné, suché, bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. V každém případě je potřeba podklad dokonale očistit. U soklových ploch, zvláště tam, kde dosahuje sokl až na zem, se doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka. Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití weber.pas marmolitu nedoporučuje. Weber.pas marmolit není dovoleno použít na tepelně izolační a sanační omítky. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití dekorativní omítky weber.pas marmolit. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem.


Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i několika dnech.


Aplikace mozaikové omítky Marmolit
1. Materiál se dodává připravený k přímému použití, pouze se před nanášením promíchá nerezovou zednickou lžící. Míchání Unimixerem - násadou na vrtačce není dovoleno. 2. Nanášíme na zaschlý weber.pas pod- klad UNI. Weber.pas marmolit vyžaduje doko- nale rovný a hladký podklad. 3. weber.pas marmolit se nanáší nerezovým hladítkem na tlouš•ku asi 1,5 násobku velikosti zrn. 4. Vyhlazení se provádí opět nerezovým hladítkem ihned po nanesení weber.pas marmolitu ještě před jeho zavadnutím. Nářadí je třeba průběžně umývat čistou vodou. 5. Přechody struktur a barev v jedné ploše je možno vytvářet pomocí pásky (viz strany „Problémy a řešení'). Upozornění Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.


Nářadí
Nerezové hladítko, nerezová špachtle, zednická lžíce nerez, malířská štětka, váleček. Omítku weber.pas marmolit NENÍ DOVOLENO míchat Unimixerem - nástavcem vrtačky!


Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.


Bezpečnost, hygiena práce a ekologie
Likvidace odpadů Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.