Velbit G200 S40

- 38%
G200 S40 (1)

Asfaltová lepenka s posypem, protiradonová, oxidovaný pás role 1x7,5 m / 7,5 m2 tloušťka pásu 4,0 mm 1. NÁZEV VÝROBKU VELBIT G 200 S 40 2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. 1. ČSN EN 13707 + A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie -… Více informací

 Skladem 
Cena za kus:
629,18
519,98 bez DPH
Cena za m2:
83,89
Před slevou:
1 007,33
DPH:
21 %
ks
Výrobce:
Velbit
Katalogové číslo:
A01-291
Záruka:
2 roky

Asfaltová lepenka s posypem, protiradonová, oxidovaný pás

role 1x7,5 m / 7,5 m2

tloušťka pásu 4,0 mm

1. NÁZEV VÝROBKU VELBIT G 200 S 40

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2. 1. ČSN EN 13707 + A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.

2. 2. ČSN EN 13969 + A1:2006 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

3. ÚČEL POUŽITÍ Pás s výbornými parametry mechanické odolnosti (tahová síla, hřebíková, smyková, dynamická a statická odolnost), s omezenou dilatační schopností, je určen pro splnění požadavku kompromisu cenové dostupnosti a spolehlivosti a trvanlivosti.

3. 1. Hydroizolace střech. Ve skladbě střešního pláště se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.

3. 2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů i proti tlakové vodě, typ T.

3. 3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou ochranu. Doporučuje se ve dvou vrstvách, dle ČSN 730601.

4. ZPŮSOB POUŽITÍ Pásy se především zpracovávají natavováním celoplošně nebo bodově na pevný podklad nebo se mechanicky kotví celoplošně nebo ve zvětšeném přesahu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C. Velikost příčných a podélných přesahů min. 100 mm pro spodní stavbu a min. 80 mm pro střešní aplikace.

5. SLOŽENÍ PÁSU

5. 1. Úprava horního povrchu pásu. Jemnozrnný minerální posyp.

5. 2. Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou. Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

5. 3. Nosná vložka. Nosná vložka ze skelné tkaniny. Technický list Strana 2 z 3

5. 4. Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou. Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm.

5.5. Úprava dolního povrchu pásu. Lehce tavitelná polymerní folie.

6. BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

6. 1. Balení. Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1 m x 7,5 m. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení vhodným způsobem pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.

6. 2. Značení. Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu (balicím pásku) nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.

6. 3. Doprava. Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.

6. 4. Skladování. Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, zdůrazněno je u tohoto typu pásu ochrana hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. Stohování není povoleno. Výrobce doporučuje zpracovat materiál do 6 měsíců od expedice zboží.

6. 5. Záruka. Záruka na funkčnost 5 let.